Traité Maasser sheni - Chapitre 5 - Michna 14

Traité Maasser sheni - Chapitre 5 - Michna 14

מִכָּאן אָמְרוּ, יִשְׂרָאֵל וּמַמְזֵרִים מִתְוַדִּים, אֲבָל לֹא גֵרִים וְלֹא עֲבָדִים מְשֻׁחְרָרִים, שֶׁאֵין לָהֶם חֵלֶק בָּאָרֶץ. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, אַף לֹא כֹהֲנִים וּלְוִיִּם, שֶׁלֹּא נָטְלוּ חֵלֶק בָּאָרֶץ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, יֵשׁ לָהֶם עָרֵי מִגְרָשׁ:

Commentaires de Bartenoura sur Maasser sheni - Chapitre 5 - Michna 14

מכאן אמרו. מדכתיב ואת האדמה אשר נתת לנו:

יש להם ערי מגרש. ויכולים להתודות על המעשרות שמביאין ממגרש הערים שלהן. והלכה כר״י:

Commentaires de Tossefot Yom Tov sur Maasser sheni - Chapitre 5 - Michna 14

ישראל. דאילו כהנים ולוים פליגי בהו ר"מ ור' יוסי בסיפא: